Blog

Spannende Tijden tijdens Corona Crisis op Centrale Bank van Aruba

By 6 mei 2020 No Comments

Ik was tot eind april 2020 twee jaar gedetacheerd bij de Centrale Bank van Aruba, als manager van de afdeling Research. Inmiddels ben ik weer terug in Nederland en heb ik mijn werk bij de Nederlandse Bank in Amsterdam weer opgepakt. Vanuit huis welteverstaan.

Mijn laatste weken op Aruba verliepen anders dan anders. Eind maart besloot Aruba een “lockdown” in te stellen, “shelter in place” genoemd, om de besmetting met het Coronavirus in te dammen.

Dat betekende voor mijn afdeling per direct thuis werken. Alle communicatie verliep vanaf dat moment online: e-mails, whatsApps, telefoon, Skype…

CORONA CRISIS = ECONOMISCHE CRISIS

Tijd om te wennen was er niet, want zo’n crisis betekent hectische tijden, ook voor economen. De corona-crisis is immers niet alleen een gezondheidscrisis maar ook een economische crisis.

De economie van Aruba is grotendeels gebaseerd op toerisme. Als er geen toeristen meer kunnen komen vanwege de reisbeperkingen door het virus, verliest het land het grootste deel van zijn inkomsten.

Inkomsten die hard nodig zijn om vanuit het buitenland goederen te kunnen importeren, want bijna alles wat je in Aruba koopt komt uit het buitenland.

SCENARIO’S

Deze thuiswerkdagen stonden voor de afdeling Research vooral in het teken van het uitrekenen van diverse scenario’s voor de economische ontwikkeling in 2020 en daarna. Natuurlijk weet niemand hoe lang het duurt totdat alles weer normaal op het eiland kan functioneren.

Maar wat je wel kunt doen is uitrekenen wat er gebeurt bij een lockdown van 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden, enzovoorts. Dit is wat ons bezig hield.

En niet alleen ons natuurlijk, ook bij het ministerie van Economische Zaken, bij internationale instellingen als de Wereldbank, de OESO, het IMF, waren en zijn ze hier druk mee.

WELOVERWOGEN BESLISSINGEN

Deze rekenexercities geven inzichten die het voor de regering mogelijk maken om nu en straks weloverwogen beleidsbeslissingen te nemen onder grote onzekerheid. Economen hebben geen glazen bol, maar kunnen wel zeggen welke mogelijke uitkomsten er zijn.

Gaandeweg zal duidelijk worden welk scenario het waarschijnlijkst is, zodat daarop met het economische beleid op voorgesorteerd kan worden.

Bijvoorbeeld, hoeveel geld is nodig om werklozen te ondersteunen met een uitkering? Hoeveel geld om faillissementen van bedrijven te voorkomen? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat banken kredietlijnen kunnen openhouden? Wat betekent een en ander voor de financiën van de overheid? Hoeveel deviezen zijn nodig om te kunnen blijven importeren?

SPANNEND MAAR LEERZAAM

Kortom, de corona-crisis was een spannende afsluiting van mijn detacheringsperiode. Maar wel heel leerzaam.

En ik realiseer me: dit is een wereldwijde pandemie. Dus terug bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam zal het zeker niet minder hectisch worden.

Leo de Haan

april 2020