Blog

Rechterlijke belevenissen op Aruba

By 29 april 2020 No Comments

Met mijn vrouw en onze zoons woon en werk ik sinds twee jaar op Aruba. Vanuit Nederland ben ik hier gedetacheerd als rechter. Op het Gerecht in Aruba werken ongeveer tien rechters. Daarvan is de helft afkomstig uit Nederland. De ‘Nederlandse’ rechters worden voor drie tot vijf jaar uitgezonden.

Vanwege de kleine omvang van het Gerecht, moeten de rechters meerdere rechtsgebieden beheersen. Zo houd ik me bezig met belastingrecht, bestuursrecht en strafrecht. Het merendeel van de tijd behandel ik belastingzaken van alle eilanden in de West.

In belastingzaken staat een burger of bedrijf tegenover de belastinginspecteur. Bijvoorbeeld omdat de inspecteur vermoedt dat sprake is van zwart inkomen of zwarte omzet, of omdat de burger graag de studiekosten van zijn in Nederland studerende kinderen wil aftrekken.

Elke maand vlieg ik met de griffier naar Curaçao om daar belastingzittingen te doen. Naar Sint Maarten en Bonaire vliegen we elk kwartaal. Als er belastingzaken op Saba of Sint Eustatius zijn, dan gaan we daar zitting houden. In de afgelopen twee jaar ben ik nog niet op Sint Eustatius geweest, wel één keer op het prachtige Saba.

Op Aruba houd ik me behalve met belastingzaken, ook bezig met ambtenarenzaken, bestuursrecht en vreemdelingenzaken. Die laatste zaken behelzen asielprocedures en uitzettingen van illegalen. Vanwege de toestand in Venezuela is het aantal vreemdelingenzaken het afgelopen jaar enorm toegenomen.

Verder heb ik gefungeerd als rechter-commissaris in strafzaken, doe ik regelmatig verkeerszittingen en toets ik wekelijks of verdachten langer in voorlopige hechtenis mogen blijven.

Op verkeerszittingen worden geen wereldschokkende zaken behandeld, maar vaak wel herkenbare zaken. Zoals auto’s met een kapot achterlicht, het niet gebruiken van een richtingaanwijzer bij het afslaan, rijden zonder rijbewijs, hardrijders en dronkenrijders.

Gelukkig wordt in Aruba de laatste jaren het dronken rijden steeds minder geaccepteerd, maar toch komt het nog regelmatig voor dat dronkenrijders betrokken zijn bij auto-ongelukken die veel leed veroorzaken. De verkeersrechter beslist dan welke straf wordt opgelegd, zoals het opleggen van een gevangenisstraf, geldboete of het in beslag nemen van het rijbewijs of de auto.

EN TOEN KWAM CORONA OP ARUBA

En toen was daar op enig moment het Corona-virus dat voor iedereen het leven danig veranderde. Zo ook voor de rechtspraak. Zittingen doen we nu nog alleen bij bloedspoed. Dat zijn zaken die niet kunnen wachten. Bijvoorbeeld voor de beoordeling of verdachten en vreemdelingen nog langer in de bewaring mogen blijven. Of als een burger een arbeidsconflict heeft met zijn werkgever en hij daardoor geen inkomen meer heeft.

Verder proberen we meer zaken schriftelijk af te doen zonder dat een fysieke zitting wordt gehouden. En in de zaken waarvoor wel een zitting nodig is, gebeurt dat met een videoverbinding. Verder werken de meeste collega’s nu thuis en wordt op het Gerecht de 1,5 meter-regel zo goed mogelijk nageleefd.

Kortom, de rechtspraak op Aruba heeft zich razendsnel aangepast aan de nieuwe realiteit van het Corona-virus.

ARNO VAN SUIJLEN

mei 2020